Dijklander Ziekenhuis volledig rookvrij
woensdag 22 december 2021

Ziekte

Ieder jaar overlijden in Nederland 20.000 mensen aan de gevolgen van roken. Dat zijn er meer dan door drank, drugs, misdaad en verkeer bij elkaar. Het is de belangrijkste oorzaak van ziekte en vroegtijdig overlijden die te voorkomen is. Ook wij als Dijklander Ziekenhuis willen bijdragen aan een rookvrije omgeving en een rookvrije generatie. Het Dijklander Ziekenhuis is daarom vanaf 1 januari 2022 volledig rookvrij. Dat betekent dat in ons gebouw en op ons terrein (inclusief parkeerterrein) niet meer gerookt mag worden.

Gezonde omgeving
Een rookvrij Dijklander geldt voor medewerkers, patiënten, bezoekers, leveranciers en alle anderen op het terrein van het ziekenhuis. Hiermee zorgen we voor een zo gezond mogelijke omgeving voor iedereen die in ons ziekenhuis komt. We begrijpen dat dit voor sommige mensen een lastige boodschap is. Patiënten die in het ziekenhuis verblijven, en toch willen roken, kunnen in gesprek met de arts eventueel nicotinevervangers krijgen. Ook als een patiënt is opgenomen in het ziekenhuis, bedlegerig is en door omstandigheden niet kan stoppen met roken, zal in overleg met de behandelend arts worden gekeken naar een oplossing.

Nationaal Preventieakkoord
In het ziekenhuis roken mocht al lang niet meer, maar vanaf 1 januari is roken rondom het ziekenhuis ook verboden. Hiermee lopen we voor op het Nationaal Preventieakkoord waarin is vastgelegd dat vanaf 2025 alle ziekenhuizen rookvrij zijn. Zo’n 40 ziekenhuizen, waaronder Amsterdam UMC, het OLVG en Noordwest Ziekenhuisgroep zijn al rookvrij.