Middagbridge en bridgecursus
donderdag 02 september 2021

Het is een vrije bridgemiddag, dus geen competitie. U dient u echter wel op vrijdagochtend vóór 11.00 uur aan te melden bij Anneke Nootebos, email: a.c.nootebos@hetnet.nl of telefonisch, 0228-514257. Ook kunt u zich aanmelden via de website: www.pecona.nl

Van harte welkom
Wij beginnen om 13:30 uur, spelen 6 rondjes van 4 spellen; er is een pauze ingelast zodat u eventueel de parkeerschijf kunt verzetten. De bijdrage is € 2,50 per middagsessie voor leden en niet leden. Deelnemers die lid willen worden van EBC heten wij van harte welkom. Op deze eerste bridgemiddag kan iedereen ter kennismaking vrij meespelen en komt u misschien alleen dan regelen wij een bridgepartner voor u die middag. Ook geven wij informatie over de aankomende bridgecursus.
De Nieuwe Doelen en de bridgeclub houden zich aan de RIVM maatregelen, dus ook genoeg afstand aan de bridgetafel.