Voedselbank in de knel?
zaterdag 21 maart 2020

Nu, in deze coronatijd, komen meer mensen in de knel; denk maar aan zzp'ers, artisten en kleine winkeliers. Natuurlijk, de minister van Economische Zaken en de banken doen hun best om mensen waar mogelijk te helpen, maar het blijft moeilijk. En juist nu krijgen ook de Voedselbanken het moeilijk: hun zondagse inzamelpunten vallen weg. 

In de Zuiderkerk is tussen 11 en 13 uur dagelijks gelegenheid om je, individueel, even terug te trekken in de rust en stilte van dat oude kerkgebouw. 
In goed overleg met de Voedselbank is voor de inwoners van Enkhuizen afgesproken dat zij 
dagelijks houdbaar voedsel voor de Voedselbank kunnen brengen naar de Zuiderkerk tussen 11.00 en 13.00 uur.