Gewone advertenties
  • Wij zijn ons er terdege van bewust dat uw advertentie ook uw visitekaartje is. Of u zwart/wit of full color in de Middenstander wilt adverteren, een hele pagina of een rubrieksadvertentie, alles is bespreekbaar. Zelfs een combinatie van adverteren en redactioneel is mogelijk. Adverteren in de Middenstander is effectief door de hoge oplage, de prima redactie-/advertentiemix en de goede respons.
     
  • Voor tarieven en technische gegevens verwijzen wij u naar Tarieven & technische gegevens 2022

  • Wilt u direct een advertentie naar ons toesturen dan kunt u dat doen via Advertentie uploaden