Avond over Sportakkoord in Stede Broec
woensdag 20 november 2019

Dit akkoord heeft als doel de maatschappelijk kracht van sport optimaal te benutten en daarmee de sport te versterken. In navolging van het Nationale Sportakkoord worden er ook in Stede Broec stappen gezet om te komen tot een lokaal maatschappelijk sportakkoord. De komende vijf maanden stelt een door de Vereniging Sport en Gemeenten voorgedragen sportformateur in Stede Broec een lokaal sportakkoord op.

De onafhankelijke formateur, Ted van der Bruggen, benadert hiervoor de komende maanden een groot aantal sportorganisaties en maatschappelijke instellingen. Hij begeleidt het proces op weg naar een Maatschappelijk Sportakkoord Stede Broec dat in maart 2020 op tafel moet liggen. 

Ted van der Bruggen stelt: “Het akkoord bestaat uit een set afspraken tussen sportaanbieders, maatschappelijke partners, de gemeente en het bedrijfsleven over de sport in Stede Broec in de nabije toekomst. Het Maatschappelijk Sportakkoord Stede Broec verbindt mensen en organisaties en zet aan tot samenwerken en uitvoering. Een breed gedragen sportakkoord moet inspireren, prikkelen en uitdagen, aansluiten bij lokale ambities en veel partijen kansen bieden”. Afgelopen week kregen de sportverenigingen en andere organisaties een toelichting op de plannen van de sportformateur gestuurd.

De sportformateur stelt; “Ik heb er vertrouwen in dat met de inbreng van alle sportbetrokkenen in Lutjebroek, Grootebroek en Bovenkarspel er gekomen zal worden tot een concreet manifest, met een richtinggevend toekomstbeeld met praktisch uitvoerbare en inspirerende maatregelen. Het Maatschappelijk Sportakkoord Stede Broec biedt nieuwe kansen voor alle sportaanbieders en voor alle organisaties en instellingen die belang hebben bij een goed en gevarieerd aanbod van sport en bewegen. Op donderdag 28 november is iedere betrokkene bij de avond “Van Nationaal naar Lokaal Sportakkoord” van harte welkom in het Dorpshuis De Stek in Grootebroek. Daarvoor aanmelden is ene must; ook kunt u uw wensen en ambities voor het lokaal sportakkoord reeds bespreken met de sportformateur; hij is te bereiken via sportformateurstedebroec@gmail.com