Chronische pijnklachten
woensdag 17 maart 2021

Het Dijklander Ziekenhuis verzorgt op dinsdag 23 maart 2021 een online informatiemiddag voor mensen met chronische pijnklachten. Tijdens dit Webinar worden de deelnemers geïnformeerd over het menselijk pijnsysteem en de behandelmogelijkheden. Omdat vanwege corona een voorlichtingsbijeenkomst is het ziekenhuis niet mogelijk is, is een online bijeenkomst een prima alternatief. Het Webinar wordt gehouden op dinsdag 23 maart. Het inhoudelijke gedeelte start om 15.30 uur en wordt om 17.00 uur afgesloten.

Programma
Wat zorgt er voor dat chronische pijn zoveel pijn doet en hoe kan men ondanks de pijn weer regie op het leven krijgen? Deze vragen staan centraal tijdens het Webinar chronische pijn. Tijdens deze middag geven de pijnconsulenten van het Dijklander Ziekenhuis een presentatie over chronische pijn en de behandelmogelijkheden vanuit de pijnpoli. Jolanda Zondervan, revalidatiearts van het Dijklander Ziekenhuis vertelt over hoe chronische pijn werkt en wat het verschil is met acute pijn. Daarna gaan Marjolein van Schijndel en Masja Duin, oefentherapeuten bij het Netwerk Chronische Pijn in op de behandelmogelijkheden buiten het ziekenhuis. Ricco Poffijn, fysiotherapeut van het Rugnetwerk vertelt over mogelijkheden die fysiotherapie biedt. Ook is er aandacht voor het nut van psychologische ondersteuning. Johan Smal, psycholoog van het Dijklander Ziekenhuis staat stil bij invloed van ons brein op de pijn en hoe je daarmee omgaat. Tot slot wordt ook nog ingegaan op de mogelijkheden van revalidatie buiten het ziekenhuis.

Aanmelden
Mensen met chronische pijn, maar ook hun naasten die meer willen weten over pijn en pijnbehandeling, kunnen gratis deelnemen aan dit Webinar. Aanmelden is mogelijk door een e-mail te sturen naar pijnpoli@wlz.nl of te bellen met de pijnpoli (0299) 457 135.