De Nachtwacht van Enkhuizen
donderdag 28 november 2019

Woensdag 11 december om 20 uur worden in de Zuiderkerk een lezing en presentaties gehouden rond de mogelijke digitale reconstructie van de gewelfschilderingen in die kerk.

Twee specialisten 'Onderzoek en Restauratie van Historische Interieurs' hebben in nauwe samenwerking met medewerkers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vervolgonderzoek gedaan naar de oorspronkelijke kleurenrijkdom en de mogelijkheid tot digitale reconstructie van de 15e -eeuwse gewelfschilderingen in de Enkhuizer Zuiderkerk. Deze avond presenteren zij de resultaten van dat onderzoek. Zij tonen ook de resultaten van de reconstructie van twee panelen. De presentatie zal worden voorafgegaan door een lezing door prof. dr. A.A. den Hollander, hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam over “Religieus erfgoed – kansen en bedreigingen.”

De Zuiderkerk spant zich in om de omvang en kwaliteit van dit middeleeuwse schilderwerk (in omvang ongeveer 1.300 m2; ter vergelijking: de Nachtwacht van Rembrandt meet ongeveer 20 m2…) zichtbaar te maken voor een breed publiek. Er zal worden verteld hoe de kunstcommissie van de Protestantse Gemeente te Enkhuizen in samenwerking met de Stichting Vrienden van de Zuiderkerk de vervolgstappen ziet van dit ambitieuze, steeds unieker wordende, project. Toegang vrij.