EHBO cursussen
zondag 21 januari 2018

Te veel mensen weten niet hoe te handelen. Niet zo gek, want slechts 3,2% van de Nederlanders heeft een geldig EHBO-diploma. Zorg dat jij wel weet wat je moet doen en volg de uitgebreide cursus van het Rode Kruis. Na afloop van deze cursus kun je een slachtoffer in veiligheid brengen, de toestand van het slachtoffer beoordelen, reanimeren en een AED gebruiken.

Je kunt ook eerste hulp verlenen bij een huidwond, bloeding, brandwond, beroerte, dreigende flauwte, hersenschudding, insectenbeet, kortademigheid, hyperventilatie, onderkoeling, hitteslag, diabetes, epilepsie, koortsstuipen en een geamputeerd lichaamsdeel.

De afdeling West-Friesland biedt de uitgebreide EHBO-cursus aan voor 150 euro. EHBO-cursussen worden meestal door de zorgverzekeraars vergoed. Aan deze cursus is bij goed gevolg een Europees erkend Rode Kruis certificaat “Uitgebreide EHBO” verbonden. 

Met dit certificaat op zak kun je ook evenementenhulpverlener bij de afdeling West-Friesland worden. De EHBO-vrijwilligers van het Rode Kruis zijn een bekende verschijning op grootschalige evenementen zoals de tiendaagse Kermis in Hoorn en bij sportieve evenementen en festivals. Meld je aan voor de cursus via e-mail opleidingen@rodekruis-westfriesland.nl