Eigen risico voor faunaschade
zondag 14 maart 2021

Door het besluit van de Gedeputeerde Staten in Noord-Holland krijgen agrariërs nog maar 80 en geen 95% vergoed van de schade die onder andere door ganzen wordt veroorzaakt. De ganzenpopulatie zou eerst teruggebracht worden naar het niveau van 2005. Op dat niveau is de populatie nog lang niet, na jaren van grote stijgingen.

Elk jaar neemt de ganzenschade nog verder toe. Voor 2020 werd die eerder al eens geschat op 9,6 miljoen euro. De provincie is van mening dat er nu genoeg mogelijkheden zijn om de ganzen te verjagen en dat daarom het eigen risico van 5 naar 20% kan worden verhoogd. Het LTO spreekt dit tegen, volgen hun stijgt het aantal grote ganzenpopulatie in Noord-Holland met alle gevolgen van dien en met grote financiële gevolgen. Zo kunnen veel producten niet meer verkocht worden omdat er uitwerpselen van ganzen op zitten en daardoor net meer voor consumptie geschikt zijn.