Gemeenten willen lucht geven aan ondernemers
dinsdag 24 maart 2020

 

Van de kant van de Rijksoverheid wordt hard gewerkt aan een maatregelenpakket om de ergste nood te lenigen. Tegelijkertijd is nog niet helemaal duidelijk hoe die verschillende maatregelen voor verschillende doelgroepen uit gaan pakken. Vooral aan onze ondernemers, waarvan sommige in grote financiële zorgen dreigen te komen, willen we wat ruimte kunnen bieden. Daarom hebben de drie gemeenten gezocht naar mogelijke korte termijn maatregelen op het gebied van de heffing van de gemeentelijke belastingen. Besloten is om de komende maanden, en in eerste instantie tot 1 juli, het versturen van nieuwe aanslagen, het versturen van aanmaningen en het versturen van dwangbevelen voor de betaling van al eerder opgelegde aanslagen op te schorten. De gemeentelijke belastingen waarvoor dit geldt zijn: de OZB, de toeristenbelasting, de rioolheffing, de afvalstoffenheffing en precario.