Gemeenteraad Stedebroec vergadert digitaal
zaterdag 11 april 2020

De raad vergadert alleen over noodzakelijke voorstellen. Vergaderingen online volgen. De coronacrisis heeft veel invloed op het dagelijks leven. Dit geldt ook voor de vergaderingen van de gemeenteraad en zijn commissies in Stedebroec. Tot in elk geval 1 juni wordt er alleen digitaal vergadert. Alle overige bijeenkomsten van de raad en commissies zijn afgelast. De vergaderingen zijn via internet online live te volgen op https://stedebroec.notubiz.nl/dashboard

Doorschuiven voorstellen
De commissies en de gemeenteraad vergaderen alleen over de noodzakelijke voorstellen. Voorstellen die kunnen rekenen op veel publieke belangstelling worden in principe doorgeschoven tot na 1 juni, onder voorbehoud dat een fysieke vergadering dan weer mogelijk is. Voorstellen die niet uitgesteld kunnen worden, worden digitaal behandeld. 

Inspreken

Inspreken kan nu alleen over onderwerpen die op de agenda staan van de raads of commissievergadering. Deze werkwijze is van toepassing zolang de gemeenteraad digitaal vergadert. Mensen die willen inspreken op een raads en commissievergadering kunnen bij de griffier informeren naar de mogelijkheden door een mail te sturen naar griffie@stedebroec.nl 

De eerst komende vergaderdatums zijn 16 en 23 april.