Grafkisten onder het Kerkplein
dinsdag 07 april 2020

De opgraving komt op een dieper niveau terecht. Hier zijn inmiddels 50 menselijke skeletten opgegraven. 
Van ongeveer 20 individuen kon de complete houten grafkist worden blootgelegd met het skelet er nog in. De begravingen lagen buiten de 15e- eeuwse kerk in het kerkhof. Wethouder Samir Bashara verteld; “De archeologen doen belangrijk werk om de geschiedenis van onze stad te onderzoeken en vast te leggen. Uit de unieke vondsten blijkt dat het Kerkplein een goede werkplaats is voor het blootleggen van onze rijke geschiedenis. Om de geschiedenis straks ook op het vernieuwde kerkplein terug te laten komen, zorgen we in het waterelement voor een verwijzing naar verschillende kerken die hier hebben gestaan”. 

De herinrichting van het kerkplein gaat in volle vaart verder. Inmiddels is de Breestraat bijna geheel bestraat en komende week zal worden gestart met de zuidzijde van het Kerkplein. Voorafgaande aan de werkzaamheden doen archeologen onderzoek naar de resten in de bodem van dit oude stukje Hoorn. Tegenover de Boterhal wordt binnenkort een waterelement geplaatst. Het ondergrondse deel komt precies in het kerkhof van de voormalige Grote kerk. Inmiddels is de opgravingsput op twee meter onder de straat uitgekomen. Hier liggen mannetje aan mannetje de grafkisten van de vroegere bewoners van Hoorn. Alle graven liggen met het hooft naar het westen. De grafkisten zijn ven eikenhout. Dat nu aangesneden laag is van voor 1450. 

In elke kist ligt een individu. Sommige kisten zijn volgelopen met grond maar nog hol van binnen. Aan de gebitten is af te lezen dat het om oudere kinderen en jongvolwassenen gaat. Oudere mensen zijn nog niet gevonden. De beenderen van de skeletten worden later gewassen en bestudeerd. De schedels worden niet gewassen omdat in de tandwortels nog DNA kan zitten. Aan dit DNA kunnen talrijke zaken worden ontdekt zoals de herkomst van de bevolking van Hoorn. Op een enkele kist is een munt of een insigne gevonden. Het betrof hier een messing Franse munt van rond 1500 en een loden insigne van een fabeldier. 

Kerkmuur 

Hoewel de werkput nog geen 10 vierkante meter beslaat, levert het onderzoek belangrijke nieuwe informatie op over de bouwwijze van de Grote kerk. In de 14e eeuw is de eerste kerk op het Kerkplein gebouwd. In de 15e eeuw werd een veel grotere kerk gebouwd. Hiervan is nu de fundering van de zuidmuur aangetroffen. De stenen zijn gemetseld met een schelpkalkmortel en rozerood van kleur. Haaks op de zuidmuur staat een grote steunbeer, een muurverzwaring. Muur en steunbeheer zijn door het gevonden kerkhof heen gegraven. Het kerkhof is daarmee ouder dan de fase van de kerk. Hoe diep de muur reikt, is nog onbekend. Rondom deze kerk lag een kerkhof met daaromheen een sloot. De sloot is nog niet gevonden. In de Breestraat zijn wel twee ronde waterkelders aangetroffen, deze werden gebruikt voor opslag van regenwater. Komende week zal er dieper worden gegraven op de locatie, ook zal er verder onderzoek worden verricht aan de muren van de kerk en de waterkelder.