Iedereen heeft een verhaal
zondag 18 februari 2018

Uit de levensverhalen blijkt een ongelooflijke rijkdom aan belevenissen en avonturen uit het verleden. De verhalen kunnen over ingrijpende ervaringen gaan of juist over vrolijke ontmoetingen of reisavonturen. In alle gevallen geven ze een beeld van hoe een leven is geweest, omdat ze over ‘echte’ persoonlijke herinneringen gaan. 

De vertellers vinden het belangrijk dat hun eigen geschiedenis op papier staat en zo bewaard blijft voor hun kinderen en kleinkinderen. Maar het komt ook voor dat juist de kinderen er op aandringen dat het verhaal wordt opgeschreven: "mijn moeder vertelt altijd zulke mooie verhalen over vroeger, jammer als die vergeten zouden worden."

Langzamerhand zijn de schrijvers van Levensboek Humanitas WF zeer ervaren en bedreven in het zo mooi mogelijk weergeven van het verhaal van de verteller. En als de redactie er dan een, met foto’s geïllustreerd, boek van heeft gemaakt, is iedereen trots op het eindresultaat. Naast het maken van levensboeken organiseert de werkgroep zo nu en dan ook bijeenkomsten waarin de deelnemers zelf aan de slag kunnen met hun eigen levensverhalen door ze op te schrijven of door ze aan elkaar te vertellen: de verhalen- tafels. We houden u op de hoogte als de datums bekend zijn!

De werkgroep is altijd op zoek naar nieuwe levensverhalen-vertellers. Heeft u belangstelling of vragen? Bel of meldt u aan: levensboekWF@humanitas.nl . 06 13298308 of Allert Noorman: 0229-543002. Een dochter over het levensboek van haar moeder: "Mama vertelt wel eens verhalen over vroeger en die verhalen zijn zo weer vergeten als je ze niet opschrijft.

Als je je eigen geschiedenis beter kent, dan begrijp je jezelf ook beter en kun je alle ervaringen en gevoelens in je leven beter een plekje geven. Wat onze ouders hebben meegemaakt is mede-vormend voor ons kinderen geweest en heeft ook invloed op onze kinderen en kleinkinderen."