Kennismaken met de ETS-Bijbelcursus in Enkhuizen
zaterdag 31 maart 2018

De ETS-Bijbelcursus helpt mensen de Bijbel beter te leren kennen, begrijpen, toe te passen en te groeien in geloof. In de lessen wordt onder meer aandacht besteed aan de achtergronden, context, thema's, moeilijke passages en de hoofdlijnen van elk Bijbelboek. De cursisten worden zo betrokken bij de Bijbelse boodschap voor het leven van elke dag.

De inhoud van de cursus is verdeeld over vier cursusjaren waarin alle Bijbelboeken van het Oude en Nieuwe Testament aan bod komen. Meestal wordt per les één Bijbelboek behandeld. In september start deze vierjarige cyclus opnieuw, bij de Bijbelboeken Genesis en Mattheüs.

Het Evangelisch College, een landelijk christelijk opleidingsinstituut, biedt de ETS-Bijbelcursus aan op vijftig locaties in Nederland. Jaarlijks volgen meer dan duizend cursisten deze cursus.

Ook in Enkhuizen wordt de ETS-Bijbelcursus aangeboden. De lessen vinden plaats op de eerste en derde maandag van de maand, van 19:30 uur tot 22:00 uur, op de volgende locatie: Pro Rege, Olifantsteiger 14. De lessen Oude Testament worden verzorgd door Simon van Groningen en de lessen Nieuwe Testament door Cees Hanemaayer. 

Proefles volgen. Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om in de maanden april en mei vrijblijvend een les bij te wonen. Aanmelden hiervoor gaat via de website: www.evangelisch-college.nl/opendag.  Zie voor meer informatie over de cursus: www.evangelisch-college.nl/ets il: info@ets-cursus.nl