Kerstnacht in de Westerkerk
vrijdag 14 december 2018

Het is inmiddels een heuse traditie om op de avond voor kerst (24 december) met honderden mensen in de monumentale Westerkerk samen te komen, om in stijl stil te staan bij de geboorte van Jezus en samen bekende kerstliederen te zingen.

De kerstnachtdienst is vrij toegankelijk. Zoals gebruikelijk gaan de kerkdeuren om 21.00 uur open. Om 22.00 uur begint het programma, dat bestaat uit onder andere muziek, een overdenking en samenzang. De avond draait dit jaar om het thema “Vrede”. Voorganger van de Westfriese Evangelie Gemeente, ds. Simon van Groningen houdt er tijdens de dienst een overdenking over. Na afloop van de kerstnachtdienst kunt u met een kopje koffie of thee en iets lekkers nog even napraten en nagenieten van de avond.

Gezamenlijk initiatief. De organisatie van de kerstnachtdienst is een gezamenlijk initiatief van de Vrije Baptisten Gemeente, CGKV Levend Water-gemeente en de Westfriese Evangelie Gemeente. Collecte voor Bijbelvertaalwerk en Compassion. De opbrengst van de collecte voor de kerstnachtdienst is voor onderstaande doelen: 1. Bijbelvertaalwerk: Voor bijbelvertaalwerk in Ivoorkust onder de Komonos. 2. Compassion: Voor de bestrijding van armoede in Tanzania. De collecte kan ook via Givt (een app op je mobiel) gegeven worden. Een ieder is van harte welkom op de Kerstnachtdienst!