Medijngebruik van ouderen verbeteren
vrijdag 12 november 2021

Dit naar aanleiding van een eerdere pilot waarin veel fouten in medicijngebruik waren gesignaleerd.

Verkeerd en onnodig medicijngebruik
Er gaat veel mis in het medicijngebruik van West-Friese ouderen na een ziekenhuisopname. Dat was de conclusie van een eerdere pilot uitgevoerd in 2020 door Zorg Zoals de West-Fries het Wil (ZZWW) in samenwerking met apotheek Stede Broec. Thérèse Sandstra, apotheker bij apotheek Stede Broec: “Mensen snappen vaak niet hoe ze medicijnen goed moeten innemen, ook al hebben ze hier in het ziekenhuis uitleg over gehad. Om te voorkomen dat medicijnen fout worden gebruikt, gingen we na ontslag uit het ziekenhuis bij de patiënt op huisbezoek.
In de pilot werden bij 69% van de 26 afgelegde huisbezoeken fouten en of bijzonderheden gesignaleerd. Bij vier bezoeken werden dermate ernstige fouten gezien dat een ziekenhuisopname mogelijk is voorkomen.

Huisbezoek
Corien Dekker, farmaceutisch consulent bij apotheek Stede Broec legde de huisbezoeken af. Tijdens het bezoek keek ze bij mensen in de medicijnkast en besprak het medicijngebruik: Corien: “Tijdens de huisbezoeken zagen we veel dubbelgebruik van medicatie. Wanneer een geneesmiddel van sterkte gewijzigd was namen veel patiënten zowel het oude als het nieuwe geneesmiddel, dus overdosering! Ook werd medicatie doorgebruikt welke eigenlijk al door de huisarts gestopt was. Een patiënt vertelde dat hij al jaren acht tabletten per dag slikte en dat aanhield!”

Vervolg
De uitkomsten van dit onderzoek geven aanleiding voor opvolging. De Coöperatieve Apothekersvereniging West-Friesland (CAWF) gaat daarom in afstemming met zorgverzekeraar VGZ een vervolgonderzoek uitvoeren om tot een passende oplossing te komen voor de hele regio. Hierin wordt samengewerkt met expertisecentrum voor farmaceutische zorg SIR in Leiden en Zorg Optimalisatie Noord-Holland (ZONH). In het vervolgonderzoek zullen de apotheken Stede Broec en Kersenboogerd van oktober tot maart op huisbezoek gaan bij mensen van 65 jaar en ouder met polyfarmacie ontslagen uit het ziekenhuis. Er wordt gekeken hoe het huisbezoek bijdraagt aan verbeteren van medicijngebruik en verminderen van zorggebruik.