Middenstander voorlopig één keer per maand
donderdag 25 augustus 2022

Door de wereldwijde tekorten op de papiermarkt is het moeilijk om aan papier te komen en is het nog verkrijgbare papier enorm in prijs gestegen. Hierdoor is het wekelijks uitgeven van de Middenstander financieel gezien onverantwoord.

De uitgever hoopt, wanneer de markt weer enigszins stabiliseert, de Middenstander weer wekelijks te gaan uitbrengen.

De data waarop de Middenstander in 2022 nog verschijnt zijn: 14 september, 12 oktober, 16 november en 14 december.