Nieuwe generatie ouderen langer thuis
donderdag 10 juni 2021

Dit vraagt om nieuwe vormen van zorg, wonen en welzijn voor ouderen. In het rapport “Ouderen langer zelfstandig thuis! Maar hoe dan? “ biedt Clementine Mol handvatten voor het realiseren van optimale woon(zorg) omgevingen voor ouderen.

Uitdagingen
Er zijn grote uitdagingen, maar gelukkig zijn er ook voorbeelden van initiatieven en projecten (groot en klein) waarin mooie resultaten behaald zijn. Tijdens de online regiotour Noord-Holland en Flevoland op donderdag 1 juli aanstaande laten we deze mooie voorbeelden zien, om het streven naar langer, prettig zelfstandig thuis wonen van ouderen ook in uw regio te realiseren. We staan stil bij hoe ouderen in de regio vitaal en gezond thuis kunnen wonen en gebruik kunnen maken van goede en betaalbare ondersteuning en zorg. We zullen ingaan op hoe de woon(zorg)omgeving daar een belangrijke bijdrage aan kan leveren.
3 dimensies

De fysieke dimensies, de fysieke omgeving, zoals bijvoorbeeld de toegankelijkheid van de woning, een woon(zorg)concept of de buurt of wijk. De functionele dimensie; zoals de aanwezigheid van voorzieningen en de organisatie van zorg en welzijn. De sociale dimensie; zoals de contacten tussenbuurtbewoners en intergenerationeel contact. De praktijkverhalen voor ouderen en met ouderen tijdens de online regiotour koppelen we aan deze dimensies.
Aan de slag
Kortom, we gaan op 1 juli graag samen met u aan de slag voor de nieuwe generatie ouderen, langer thuis! Reserveer deze datum alvast in uw agenda, graat tot dan. Voor meer informatie zie https://www.eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/regiotour/regiotour-noord-holland-flevoland