Noord-Hollandse bibliotheken starten Leesoffensief
zaterdag 01 mei 2021

De Noord-Hollandse bibliotheken vinden het tijd om in actie te komen en starten een provinciaal Leesoffensief. Samen roepen ze scholen, maar ook gemeentes, kinderopvang en culturele instellingen op gebruik te maken van de expertise van bibliotheken en de bewezen methodes die de leesmotivatie bij kinderen vergroot. 

Al voor de coronacrisis bleek uit onderzoek dat een kwart van de 15-jarigen risico loopt op laaggeletterdheid. Uit het op 14 april verschenen rapport de Staat van het Onderwijs blijkt dat tijdens de lockdown de leesprestaties verder achterblijven, juist bij minder kansrijke kinderen. De Noord-Hollandse bibliotheken luiden daarom de noodklok en roepen op tot een Leesoffensief. Erna Winters, directeur-bestuurder bibliotheek Kennemerwaard: “Kinderen die niet lezen, kunnen niet mee in de maatschappij. Dit is een groot maatschappelijk probleem. We moeten structureel inzetten op leesplezier: kinderen die lol hebben in lezen, gaan meer en beter lezen, en blijven lezen. Zij worden daardoor aantoonbaar beter in taal.”

 

Bibliotheken roepen vooral schoolbesturen op, van zowel het primair- als voortgezet onderwijs, om zich aan te sluiten bij het Leesoffensief en samen te werken aan betere leesvaardigheid. Het NPO (Nationaal Programma Onderwijs) heeft recent € 8,5 miljard extra budget beschikbaar gesteld om door corona veroorzaakte achterstanden weg te werken. De bibliotheek heeft programma's op de plank liggen en heeft de expertise in huis om te ondersteunen bij de leesbevordering op school. Scholen hebben tot de zomervakantie om een plan in te dienen bij hun gemeente.

 

Daphne Janson, directeur-bestuurder van de Bibliotheek Amstelland: “Onze methodes hebben bewezen een goede bijdrage te leveren aan het inhalen van taal- en leesachterstanden. Zo kunnen scholen en bibliotheken samen invulling geven aan een lokaal Leesoffensief.”

 

Janette Kuipers, schooldirecteur van OBS de Hasselbraam in Heerhugowaard beaamt dat: “De samenwerking met de bibliotheek levert op dat er veel expertise de school binnenkomt. Kennis die de leesconsulent meeneemt stimuleert de docent om dieper in te gaan op het leesonderwijs van de leerlingen.”

 

Lees meer over het Noord-Hollandse Leesoffensief op: Leesoffensief | Probiblio