Oranjevereniging Blokker-Oosterblokker
zondag 20 maart 2022

Programma
Op ons programma staan elk jaar; Koningsdag op het Beursplein en in het Gouden Hoofd, Dodenherdenking in Blokker, Huttenbouw in Oosterblokker en het Sinterklaasfeest in het Gouden Hoofd. Mede dankzij de jaarlijkse huis aan huis collecte kunnen wij alle georganiseerde activiteiten bijna gratis aanbieden. We hopen daarom ook dit jaar op uw gulle gift. Tijdens de collecte wordt het programma van Koningsdag overhandigd. De collecte zal w3orden gehouden in week 12 (21-27 maart. Oosterblokker week 13 (28 maart – 3 april) Blokker + aangrenzende wijken gemeente Hoorn. Alvast vriendelijk bedankt voor uw bijdrage. Het bestuur van de Oranjevereniging Blokker-Oosterblokker
www.oranjeverenigingblokker.nl