Strandpaviljoen Vooroever
maandag 10 april 2017

Watersportvereniging Bestevaer moet hiervoor zijn huidige plek aan de Vooroever afstaan, omdat de catamarans precies staan op de ideale locatie voor een strandpaviljoen. Lange tijd is discussie geweest over de nieuwe plek voor Bestevaer. Uiteindelijk is gekozen voor de locatie die eerder al de meest geschikte leek en ook door de klankbordgroep werd geadviseerd.

Formeel gezien is het Recreatieschap Westfriesland vrij om te besluiten over de Vooroever en de gemeente is als vergunningverlener alleen gebonden aan het bestemmingsplan. Toch is voor een traject gekozen waarin bewoners en gebruikers actief zijn betrokken. Wensen en belangen van alle betrokken partijen zijn niet altijd hetzelfde, maar zijn wel alle meegewogen in de uiteindelijke keuze.

Verplaatsing Bestevaer

De zeilvereniging en het paviljoen samen op de oude plek van Bestevaer is niet mogelijk. Doorslaggevende aspecten bij de uiteindelijke keuze waren de veiligheid en de beschikbare oppervlakte. Als Bestevaer op een locatie aan de kant van het nieuwe strand zou blijven, zou de ongewenste situatie waarbij zeilboten tussen de zwemmers doorvaren blijven bestaan. De verwachting is dat de komst van het strandpaviljoen tot een toename van recreanten leidt. Daarmee groeit het aantal zwemmers en neemt de kans op gevaarlijke situaties toe. Door de verplaatsing van Bestevaer wordt het mogelijk de zwemzone te scheiden van vaarverkeer. 

Ook is gekeken naar het belang van Bestevaer binnen de (water)sport sector in Medemblik. De verspreide ligging van de locaties van Bestevaer maakte het functioneren erg lastig. Met de nieuwe locatie wordt dit opgelost. Daar komt bij dat op deze plek koppeling met andere watersportverenigingen en evenementen beter mogelijk is. De verwachting is, dat dit de toegankelijkheid en zichtbaarheid van Bestevaer vergroot.

De directeur Stadshavens en het bestuur van Watersportvereniging Hollandia zijn van mening dat deze locatie verreweg het meest geschikt is. Het noordelijke strandje en het naastgelegen terrein blijven beschikbaar voor (inter)nationale zeilevenementen. Dit kan met de nieuwe locatie voor Bestevaer over en weer een versterking zijn voor de zeilsport in Medemblik. Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak om de zeilsport in Medemblik ook voor de jeugd te bevorderen. Deze aanpak voor de breedtesport, moet uiteindelijk leiden tot grote prestaties in de topsport.

De gemeente en het Recreatieschap zijn zich ervan bewust dat deze locatie niet ieders voorkeur had. Daarom wordt goed gekeken naar de ruimtelijke inpassing van Bestevaer op de nieuwe plek. Dat betekent zoveel mogelijk respect voor de zichtlijnen en groene aankleding.

Planning
Eind april hopen we de kabels en leidingen te leggen, zodat in de loop van mei het strandpaviljoen klaar kan zijn voor de gasten. De werkzaamheden voor de nieuwe locatie van Bestevaer starten nu op korte termijn.