Themamiddag Erfrecht, Levenstestament en Medische verklaringen
zaterdag 02 februari 2019

In samenwerking met notaris Hans van der Horst en  oud huisarts, nu scenarts, Cees Miedema,  een informatiemiddag over het levenstestament, erfrecht en medische verklaringen. Een levenstestament, iets voor U?  

Bent U goed voorbereid op onverwachte situaties? Wie regelt uw zaken als u niet in de gelegenheid of in staat bent om uw eigen wil te bepalen? Bijvoorbeeld door een geestelijke of lichamelijke ziekte of door andere onverwachte omstandigheden. Voor die gevallen kunt u een persoon die u vertrouwt de bevoegdheid geven uw zaken te regelen. U kunt uw wensen en medische verklaringen vastleggen in een levenstestament. Natuurlijk is er ook gelegenheid om vragen te stellen. En U  kunt uw vraag ook anoniem schriftelijk inleveren bij binnenkomst.

Waar:  dorpshuis “de Stek” te Grootebroek. Tijd:  aanvang 14.00 uur-16.00 uur, zaal open vanaf 13.30 uur. Toegang en koffie/thee in de pauze gratis.