Twee vrouwen van toen
vrijdag 12 april 2019

Vrouwen die ‘deden’ omdat ze niet konden ‘laten’. Hun verhaal wordt verteld door twee vrouwen van nu. Omdat ze niet vergeten mogen worden. 

Geertruida (Truus) Wijsmuller-Meijer (1896-1978) was een Nederlandse verzetsheldin. Nog voor de oorlog in Nederland uitbrak, coördineerde zij via kindertransporten vanuit de al bezette gebieden de redding van de levens van meer dan 10.000 joodse kinderen. Adrienne Minette (Mies) Boissevain-van Lennep (1896 – 1965) was al voor de oorlog overtuigd voorvechtster van vrouwenrechten. Onder het motto ‘Gezondheid + Schoonheid = Levenslust’ exploiteerde zij haar schoonheidssalon in Amsterdam en verwierf daarmee een zelfstandig inkomen. Voorstellingen op 1, 2 en 3 mei om 20:30 uur / op 4 mei om 15:00 en 21:00 uur. Enza Zaden zaal in de Drom in Enkhuizen. Entree 10 euro. Kaarten via www.drom.nl