Van argusvlinder tot zwanenbloem
vrijdag 06 april 2018

De organisaties doen al enkele jaren onderzoek naar de biodiversiteit van natuurvriendelijke oevers. We zijn op zoek naar nieuwe mensen om onze vrijwillige onderzoeksteams te versterken. Het onderzoek. Natuurvriendelijke oevers in heel Noord-Holland boven het Noordzeekanaal worden in dit onderzoek onder de loep genomen. De onderzoekers bekijken en tellen alle aanwezige planten en dieren in, op en rond de oever.

Ook worden er verschillende aspecten van de waterkwaliteit gemeten. Het hoogheemraadschap gebruikt de gegevens om het beheer van de oevers (nog) geschikter te maken voor planten en dieren. Dat draagt weer positief bij aan de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Meedoen. Als je mee wilt doen aan het onderzoek betekent dat twee tot drie keer per jaar een oever van honderd meter onderzoeken. Het onderzoek begint met een startavond in Heerhugowaard op 24 april. Meer informatie over de geplande activiteiten, inhoud en de ligging van de oevers vind je op www.landschapnoordholland.nl/oever Wilt u meedoen of heeft u vragen? Neem dan contact op met Carola van den Tempel, e-mail: c.vandentempel@natuurlijkezaken.nl