Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons
maandag 13 januari 2020

Het is ook het thema van oecumenische viering op 19 januari 2020, ’s morgens om 10:00 uur in de Zuiderkerk.

Het thema is ontleend aan de tekst in Handelingen 28 vers 2. De kerken op Malta hebben deze tekst uitgewerkt in een eerder stadium en vervolgens aan de kerken – wereldwijd - ter beschikking gesteld. We zijn dan ook blij dat de leden van de Enkhuizer kerken zich in de volle breedte achter dit thema scharen. Die tekst beschrijft de schipbreuk die Paulus leed op het eiland Malta. Als Paulus strandt op Malta ervaart hij en de zijnen buitengewone vriendelijkheid van de eilandbewoners. Dat Paulus en de zijnen anders zijn, vormt geen enkele belemmering. Ondanks dat de Maltezers nog geen kennis van Christus hadden, ervaart Paulus en zijn mede-schipbreukelingen toch zijn liefde voor mensen. Die liefde werd zichtbaar in het handelen van de bevolking van Malta.
Is er een verband te leggen van die schipbreuk van toen en de actuele vluchtelingen- problematiek? De Raad van Kerken, die deze dienst voorbereidt, nodigt iedereen in Enkhuizen uit.