Zondagmorgen
maandag 23 maart 2020

We nemen deel aan de zondagmorgendienst en na afloop is er voor de meesten nog even tijd voor een gezamenlijke kop koffie. Een vast punt in de week voor bezinning, ontmoeting, meeleven en het maken van afspraken. Sinds afgelopen zondag is dat allemaal stilgevallen. Wel is er in de Zuiderkerk tussen 11 en 13 uur dagelijks gelegenheid om je, individueel, even terug te trekken in de rust en stilte van dat oude kerkgebouw, maar dat vervangt lang niet dat wekelijkse hoogtepunt.

Vanaf aanstaande zondag worden kleine vieringen vanuit de Zuiderkerk uitgezonden via internet op https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10703 om de onderlinge verbondenheid vast te houden en een vorm van troost en bemoediging te brengen. In de vieringen een lezing, een overdenking, aansteken van kaarsen, gebeden en muziek. 

Men kan kijken en luisteren op zondagochtend op de reguliere kerktijd of op een eigen gekozen moment. Om overbelasting van de livestream op zondagochtend te voorkomen worden de vieringen op een ander moment opgenomen; dat zal meestal op de zaterdag voor de bewuste zondag zijn. Voor a.s. zondag geldt dus dat men kan zoeken naar de uitzending van zaterdag 21 maart. De Raad van Kerken in Nederland heeft de kerken opgeroepen de komende woensdagavonden van 19.00 tot 19.15 uur de klokken te laten luiden als teken van troost en hoop in tijden van crisis. Daaraan doet de Zuiderkerk van harte mee. Voor info: 0228-320050 of 06 510 560 91